www.zemessklypai.lt
 
 
 
 
Visi žemės sklypai

Žemės sklypai Vilniuje
Žemės sklypai Kaune
Žemės sklypai Klaipėdoje
Žemės sklypai Šiauliuose
Žemės sklypai Panevėžyje
 
 


 
 
Vardas:  
 
Slaptažodis:  
 
 
 
Pamiršote slaptažodį?
Registruokitės
 
 

 
  Įmonių teikiamos paslaugos

Statybinės organizacijos
Statybinės medžiagos
Namai
Architektūra
Žemės ūkio technika
Miško technika
Žemės ūkio skelbimai
Miškas
Parama žemės ūkiui
Parama verslui
Projektai
Žemėlapiai
Bankai
Televizijos laidos
Matininkų paslaugos
Turto vertintojai

Teisinės konsultacijos įsigyjant žemę / statant namą
 
 

 
  Įstatymai  
 

 
  Naujienos  
 

 
  Reklama  
 

Parašykite mums ko Jūs ieškote ir mes pasistengsime surasti Jus dominantį sklypą. Rašyti adresu reklama@zemessklypai.lt. 
 
Miestas: 
 
Seniunija: 
 


Paskirtis: 
 
Kaina nuo: 
 
iki: 
 
 
 
  Naujienos
 
Žemės mokestį savininkai turi sumokėti iki šių metų lapkričio 2 dienos
 
2009-09-29 2009 m. rugsėjo 29 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad žemės mokestį savininkai turi sumokėti iki šių metų lapkričio 2 dienos. Visa informacija apie mokesčių mokėtojų valdomus žemės sklypus, mokėtiną žemės mokestį jau pateikta VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje, adresu http://deklaravimas.vmi.lt/ (toliau – EDS), o popierinės deklaracijos, paštu išsiųstos tiems gyventojams, kurie dar nėra EDS vartotojai. Mokesčių inspekcija siekdama taupiai naudoti valstybės lėšas, šiais metais informaciją mokesčių mokėtojams pateikia efektyvesniu ir pigesniu būdu. Mokesčių mokėtojai, kurie yra VMI EDS vartotojai, žemės mokesčio deklaracijas šiais metais ras elektroninėje erdvėje — prisijungę prie EDS. Popierinės deklaracijos nuolatiniams EDS vartotojams nebebus siunčiamos. Tokiu būdu šiais metais planuojama sutaupyti per 200 tūkst. litų. „Mokesčių mokėtojai įvertino EDS naudą teikdami gyventojų pajamų ir mokesčio deklaracijas, skirdami paramą paramos gavėjams. Sistema taupo vartotojų laiką ir pinigus, o EDS teikiamos paslaugos – efektyvios ir saugios“, — pažymi VMI prie FM Paslaugų mokesčių mokėtojams departamento direktorė Stasė Aliukonytė – Šnirienė, akcentuodama, kad ir informacijos apie žemės mokestį pateikimas EDS labiau apsaugo mokesčio mokėtojo duomenis, garantuoja, kad informacija tikrai pasieks mokėtoją ir ją bet kada bus galima peržiūrėti. Šiemet mokesčių mokėtojas informaciją apie mokėtiną žemės mokestį taip pat gali sužinoti VMI Mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu 1882. VMI sistemoje gyventojas jau dabar gali rasti visą išsamią informaciją apie jo valdomus žemės sklypus, apskaičiuotą mokestį bei taikytinas lengvatas. Šiose pažymose mokesčių mokėtojų patogumui taip pat pateikta informacija ir tų deklaracijų, kuriose žemės mokesčio suma yra mažesnė arba lygi 5 litams — kai, pagal Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatas, žemės savininkai atleidžiami nuo žemės mokesčio mokėjimo. Šiuo metu šalyje yra per 890 tūkst. fizinių asmenų (iš jų beveik 359 tūkst. dėl savivaldybių lengvatų atleisti nuo šio mokesčio), kurie valstybei turi sumokėti per 44 mln. litų ir beveik 7 tūkst. juridinių asmenų (iš jų per 800 atleistų nuo šio mokesčio), kurie turi sumokėti per 7 mln. litų žemės mokesčio. Savivaldybių biudžetus žemės mokesčio mokėtojai šiais metais papildys 51 mln. litų, praėjusiais metais ši suma siekė 47,9 mln. litų. VMI primena, kad kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet, žemės mokesčio mokėtojas gauna vieną žemės mokesčio deklaraciją visiems jo turimiems sklypams. Sumokėti žemės mokestį už visus turimus sklypus mokesčių mokėtojas gali vienu mokėjimu į mokesčių inspekcijos sąskaitą (Nr. LT24 7300 0101 1239 4300). Mokestį gyventojai gali sumokėti šalies bankų (įskaitant e. bankininkystę) bei pašto skyriuose. VMI ragina nepamiršti, kad jungiantis prie EDS kiekvienam naudotojui (jungiantis pirmą kartą) reikia patvirtinti pasitikėjimą sistema. Kiekvieno naudotojo kompiuteryje, jungiantis prie sistemos vieną kartą reikia atsisiųsti ir įdiegti į patikimų sąrašą VMI interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatą. Patvirtinimo veiksmų instrukciją galite rasti čia. Daugiau informacijos žemės mokesčio klausimais galima gauti apsilankius VMI interneto svetainėje www.vmi.lt arba paskambinus trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.
 

 
Nustatyti papildomi saugikliai sandoriams, susijusiems su valstybine žeme
 
2009-09-16 Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos pateiktam patobulintam Žemės įstatymo projektui ir teiks jį svarstyti Seimui. Nuo 2007 m. sausio 1 d. susiklostė situacija, kai galiojančiame Žemės įstatyme nebuvo nuostatų, reglamentuojančių valstybinės žemės mainų į savivaldybių ir privačią žemę ar kitą nekilnojamąjį daiktą atvejus bei mainų sutarties sudarymo tvarką, tačiau kituose straipsniuose, nustatančiuose žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą bei žemės konsolidacijos proceso vykdymą, taip pat savivaldybių žemės mainų į valstybės ar privačią žemę atvejus bei mainų sutarties sudarymo tvarką, mainų sandorių sudarymo galimybė išliko. Dėl tokių Žemės įstatymo nuostatų prieštaravimų institucijoms, turinčioms jas įgyvendinti, buvo neaišku, kokia tvarka vykdyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir žemės konsolidacijos procesus. Žemės konsolidacija apibrėžiama kaip sudėtinė žemės tvarkymo dalis, kai atliekamas racionalus kompleksinis žemės sklypų pertvarkymas, keičiamos jų ribos ir vieta pagal tam tikrai teritorijai parengtą žemėtvarkos projektą. Žemės įstatymas buvo patobulintas, atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos, įvairių Seimo komitetų pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl didesnio žemės konsolidacijos proceso viešumo ir skaidrumo užtikrinimo, kai sandoris susijęs su valstybine žeme. Žmonėms, turintiems smulkius sklypus, bus sudarytos sąlygos juos sustambinti, suformuoti racionalias ūkių žemėnaudas ir pagerinti jų struktūrą. Įstatymo projektu siūloma nustatyti papildomus žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo saugiklius, kai projekto teritorijai priskiriama valstybinė ir savivaldybių žemė. Siūloma taip pat atsisakyti žemės konsolidacijos preliminarios sutarties sudarymo ir nustatyti, kad asmenys, pageidaujantys konsoliduoti žemės sklypus, turi pateikti sutikimą dalyvauti žemės konsolidacijos projekte bei įsipareigojimą atlyginti nuostolius dėl nepagrįsto atsisakymo sudaryti žemės konsolidacijos sutartį. Siūloma detaliai reglamentuoti konsoliduojamų ir konsoliduotų žemės sklypų įvertinimo tvarką bei detaliai reglamentuoti specialią sutarties rūšį – žemės konsolidacijos sutartį, šios sutarties privalomas sąlygas ir sudarymo tvarką.
Informacija iš LRV svetainės
 

 
Sulaukę pilnametystės privalės deklaruoti turtą
 
2009-09-02 Įsigaliojus įstatymui turintys turto gyventojai, sulaukę pilnametystės, privalės jį deklaruoti 2009-09-02 Vyriausybė pritarė Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimams, kuriuose numatyta, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai, sulaukę 18 metų, ir į Lietuvą nuolat gyventi atvykstantys asmenys, vieną kartą, t.y. tada, kai jie sulaukia 18 metų arba atvyksta gyventi į Lietuvą, turės deklaruoti įstatyme numatytą savo turtą, jeigu jo turi. Šie pakeitimai parengti įgyvendinant Vyriausybės programos nuostatas dėl korupcijos prevencijos, siekiant sukurti efektyvesnį teisinį nepagrįsto praturtėjimo kontrolės mechanizmą. Duomenys apie gyventojų turimą reikšmingą turtą reikalingi mokesčių administratoriams ir kontrolės institucijoms, kai prireikia nustatyti turto įsigijimo šaltinių pagrįstumą. Toks Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimų projektas teikiamas Seimui. Siūloma įstatymo nuostata, kad minėti gyventojai privalėtų pateikti turto deklaracijas tik tuo atveju, jeigu tų metų, kai jiems sukanka 18 metų ar jie įgyja teisę nuolat gyventi Lietuvoje, gruodžio 31 d. jie turės įstatyme nurodyto deklaruotino turto. Reikėtų deklaruoti tik tą turtą, kuris nėra įregistruotas atitinkamuose Lietuvos registruose ar kitose duomenų bazėse, pavyzdžiui, užsienyje turimą nekilnojamąjį turtą, Lietuvos nekilnojamojo turto registre neįregistruotą Lietuvoje turimą nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, laikomas ne Lietuvos bankuose, jeigu jų suma viršija 10 000 litų, brangesnius negu 10 000 litų meno kūrinius, brangakmenius, tauriuosius metalus, 2000 litų viršijančias pasiskolintas ir paskolintas lėšas bei vertybinius popierius. Pagal projekto nuostatas turtą turės deklaruoti ir tie gyventojai, kurie 2004-2009 m. sulaukė 18 metų arba tais metais įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvoje. Šie gyventojai priva lės deklaruoti 2009 metų gruodžio 31 d. turimą deklaruotiną turtą. Be to, nustatyta, kad tuo atveju, jeigu gyventojas turto nedeklaravo, šiuo turtu ateityje negalės būti pagrindžiami kito turto įsigijimo šaltiniai. Taip pat siūloma apriboti galimybę tikslinti turto deklaraciją tuo atveju, jeigu dėl gyventojo pradėtas mokestinis patikrinimas ar ikiteisminis tyrimas. Visi Lietuvos gyventojai 2003 metais turėtą atitinkamą turtą jau privalėjo deklaruoti pagal Vienkartinio gyventojų turto deklaravimo įstatymą, todėl didžiajai daugumai piliečių šios pataisos nebūtų taikomos. Pagal šiuo metu galiojantį Gyventojų turto deklaravimo įstatymą kiekvienais metais deklaruoti turimą turtą privalo tik politikai, valstybės tarnautojai, teisėjai, prokurorai, pareigūnai, įvairių komisijų, tarybų, institucijų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai ir pan., taip pat jų šeimos nariai.
Naujiena įdėta iš LRV svetainės
 

 
Parengtas žemės įstatymo 2str. pakeitimo projektas
 
2009-07-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 2 straipsnio papildymo ir įstatymo papildymo 48(1) straipsniu įstatymo projekto Nr. XP-3076“ projektas2

Šalies bankai vienu balsu teigia atsargiau teikiantys kreditus žemės ūkio paskirties žemei įsigyti. Bankų pozicija keičiasi dėl krentančios žemės kainos ir permainų nekilnojamojo turto rinkoje. Tai turėtų mažinti ir žemės kainą, ketvirtadienį rašo "Verslo žinios".

Pateiktas įstatymo Žemės ūkio paskirties sklypų kreditavimas bankams pastaruoju metu gresia vis didesne rizika. Paskolą žemės ūkio paskirties sklypui be detaliojo plano dabar galima įsigyti tik užstačius kitą nekilnojamąjį turtą (NT) ir deklaravus atitinkamas pajamas. Be to, bankai reikalauja nemenko Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 2 straipsnio papildymo ir įstatymo papildymo 48(1) straipsniu įstatymo projekto Nr. XP-3076“ projektas2 1. Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei 2. Pateiktas Vyriausybei įvertinus suinteresuotų institucijų ir visuomenės pastabas bei pasiūlymus 2009-04-01 3. Patobulintas po pateikimo Vyriausybei http://www.tm.lt/dok/ProjektasZEMESIST.pdf informacija iš www.tm.lt

 

 
Vyriausybė mažina administracinę naštą perkantiems ar nuomojantiems valstybinę žemę
 
2009-07-15 Šiandien Vyriausybė pritarė nutarimų, reglamentuojančių valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos bei valstybinės žemės sklypų suteikimo nuosavybėn neatlygintinai religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams, pakeitimo projektams. Pakeitimais siekiama sumažinti biurokratinę naštą. Bus supaprastinta fizinių bei juridinių asmenų valstybinės žemės patikėtiniams teikiamų dokumentų tvarka ir sumažintas reikalaujamų dokumentų skaičius. Atsisakyta nuostatų, kuriomis buvo reikalaujama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys valstybinės žemės patikėtiniams pateiktų dokumentus, patvirtinančius informaciją, kuri yra kaupiama valstybės bei savivaldybių institucijose ir įstaigose, jų registruose ar duomenų bazėse. Tokia informacija valstybinės žemės patikėtiniams yra prieinama, todėl Vyriausybės nutarimu jiems nustatyta pareiga patiems patikrinti minėtuosius duomenis Nekilnojamojo turto bei kituose registruose. Taigi fiziniams bei juridiniams asmenims sumažėja administracinė našta ir žymiai paprastesnis tampa teisės aktų reikalavimų laikymasis.
2009-07-15/ LR Vyriausybė
 

 
Puslapiai:   1 2
     
     
 Copyright © 2007 Žemės sklypai. Visos teisės saugomos.   sprendimas: www.jip.lt
 

Rekomenduojame:


www.city24.lt
www.skelbiu.lt
www.namai.lt
www.matininkiai.lt
domo.plius.lt
www.insaris.lt